FACESOHO知行者关注
诗文名句诗人古籍

王雱的诗文全集1/1页

眼儿媚·杨柳丝丝弄轻柔

宋代 王雱

杨柳丝丝弄轻柔,烟缕织成愁。海棠未雨,梨花先雪,一半春休。
而今往事难重省,归梦绕秦楼。相思只在,丁香枝上,豆蔻梢头。

倦寻芳慢·露晞向晚

宋代 王雱

露晞向晚,帘幕风轻,小院闲昼。翠迳莺来,惊下乱红铺绣。倚危墙,登高榭,海棠经雨胭脂透。算韶华,又因循过了,清明时候。
倦游燕、风光满目,好景良辰,谁共携手。恨被榆钱,买断两眉长斗。忆高阳,人散后。落花流水仍依旧。这情怀,对东风、尽成消瘦。

绝句

宋代 王雱

霏微细雨不成泥,料峭轻寒透夹衣。
处处园林皆有主,欲寻何地看春归?

绝句

宋代 王雱

一双燕子语帘前,病客无憀尽日眠。
开遍杏花人不到,满庭春雨绿如烟。

钟山

宋代 王雱

当年睥睨此山阿,欲著红楼贮绮罗。今日重来无一事,却骑羸马下坡陀。

诗一首

宋代 王雱

杜家园上好花时,尚有梅花三两枝。日暮欲归岩下宿,为贪香雪故来迟。

度关山

宋代 王雱

万马度关山,关山三尺雪。马尽雪亦乾,沙飞石更裂。

归来三五骑,旌旗映雪灭。不见去时人,空流碛中血。

春怀

宋代 王雱

朝日上屋角,百鸟鸣不休。岂复辨名字,但闻闹钩辀。

乱我读书语,惊我梦寐游。弯弓弹使去,暂去还啾啾。

弹十不得一,穷时来愈稠。投弓坐榻上,咄咄空自尤。

时节使汝鸣,我何为汝雠。

翠云山

宋代 王雱

寺古无邻家,千山抱虚碧。门开猿鸟路,殿锁烟霞积。

老木森回溪,飞湍自淙激。曾无车马到,绝境閒今昔。

逍遥贤大夫,肯此携佳客。鸣驺清晓来,归时日常昃。

不使讼庭空,谁能傲泉石。

宋代 王雱

君心莫厌频欢乐,请看云间日西入。

王雱

王雱

王雱(1044-1076年),字元泽,北宋临川人(今江西省东乡县上池村人),文学家,道学、佛学学者。北宋著名政治家、思想家、文学家王安石之子。世称王安礼、王安国、王雱为“临川三王”。

FACESOHO知行者

学以致用 知行合一 止于至善