FACESOHO知行者关注
诗文名句诗人古籍

草 / 赋得古原草送别

唐代 白居易

离离原上草,一岁一枯荣。
野火烧不尽,春风吹又生。
远芳侵古道,晴翠接荒城。
又送王孙去,萋萋满别情。

城南

宋代 曾巩

雨过横塘水满堤,乱山高下路东西。
一番桃李花开尽,惟有青青草色齐。

春草

宋代 刘敞

春草绵绵不可名,水边原上乱抽荣。
似嫌车马繁华地,才入城门便不生。

春草

唐代 唐彦谦

天北天南绕路边,托根无处不延绵。
萋萋总是无情物,吹绿东风又一年。